Resultaat begrotingsbehandeling 2013

Het zijn financieel zware tijden. En dat geldt natuurlijk ook voor de gemeente Haarlem. Waar de behandeling van de begroting in het verleden nog wel eens ging over waar ‘meevallers’ aan uitgegeven zouden kunnen worden, ging het dit jaar vooral over het verdelen van de pijn.

Die pijn konden we samen met de Actiepartij in ieder geval voor één jaar verzachten bij het InformatieSteunPunt voor de 1e lijn GGZ. Dankzij onze motie (ingediend samen met de Actiepartij, OPH, SP en SL) behouden zij in 2013 hun subsidie. Extra belangrijk als je ziet welke plannen er in het nieuwe regeerakkoord staan voor de GGZ!

Ook de door het college voorgenomen bezuiniging op het straathoekwerk zal door onze motie (ingediend met Actiepartij en OPH) opnieuw worden bezien. Gekeken wordt of deze bezuiniging op andere plakken binnen het sociale veiligheidsdomein op te vangen zijn.

Als CDA Haarlem hebben we samen met de Fractie Reeskamp aandacht gevraagd voor de bedrijfsvoering. De gemeente lijkt zich nog te weinig aan de eigen regels te houden inzake het terug brengen van de externe inhuur. De verantwoordelijke en nieuwe wethouder Mooij heeft toegezegd begin 2013 met een nadere analyse en aanpak te komen.

Alle fracties wilden graag het Historisch Museum redden. Zo ook het CDA. Door goed speurwerk van onze Cees Wiersma kon voorkomen worden dat hiervoor het Cultuur Stimuleringsfonds aangesproken werd. Hier moeten immers ook alle koren hun bijdrage uit ontvangen en die hebben we als CDA hoog in het vaandel. In plaats daarvan konden we de wethouder en de raad overtuigen dat in het potje Toegepaste Monumentale Kunst (zoals de VVD voorstelde) nog vrije ruimte was.

Uiteindelijk hebben wij ingestemd met de begroting 2013. Dit was geen begroting die je juichend aanneemt. In de begroting zit pijn voor Haarlem en voor de gemeentelijke organisatie. Maar het economisch tij vraagt hier om. En nog moeilijkere besluiten staan ons te wachten. Als CDA voelen wij ons gecommitteerd aan deze opgave.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s