Gemeente moet zich niet bemoeien met plaatsen van leerlingen

Het feit dat leerlingen in Haarlem moeten loten om toe gelaten te worden tot de middelbare school van hun keuze is het CDA Haarlem al jaren een doorn in het oog. Net als D66 hadden wij in 2010 dan ook in ons verkiezingsprogramma staan dat we zouden moeten proberen van dit loten af te komen.

Het CDA, de VVD en D66 hebben eerder dan ook het college verzocht om een onderzoek te doen naar alternatieven voor het loten. Dit onderzoek heeft helaas niet het ‘ei van Columbus’ opgeleverd. Maar ja, als je alleen onderzoek laat doen bij steden waar ook geloot wordt, dan zul je niet snel een alternatief vinden. Wat het CDA betreft was er dus nog wel wat af te dingen op het verrichte onderzoek.

Wel was er het ‘Zaanse-model’ waarbij de scholen onderling, zonder tussenkomst van de gemeente de loting uitvoeren. Dit sprak ons natuurlijk zeer aan. Zonder u te willen vervelen met Abraham Kuyper en de schoolstrijd, zal ik volstaan met zijn slogan die vandaag de dag nog net zo actueel is als honderd jaar geleden: “de school aan de ouders”.

De plek waar je als ouder je kind vijf dagen van de week naartoe laat gaan om te leren, om het leven te ontdekken, om verliefd te worden, dat is iets heel groots. Dat is iets tussen de ouders en de school waar zij voor kiezen. De overheid hoort hierbij een zo klein mogelijk rol te spelen. Niet de overheid, maar de ouder bepaalt wat voor onderwijs het kind krijgt. De overheid ziet slechts toe op de kwaliteit ervan.

Toen op 15 november j.l. in een raadsmarkt raadsleden konden spreken met de directies van diverse middelbare school, werd door het CDA gevraagd wat de scholen zouden vinden van het ‘Zaanse-model’. Het antwoord van één van de aanwezige directeuren was tekenend. Hij gaf aan dat “de schoolbesturen het ook wel zelf zouden kunnen, maar dat men erg veel prijs stelt op de aanwezigheid van de gemeente vanwege de afstemming en omdat dan ook de prioriteiten van de gemeente op tafel komen.”

En om dat laatste gaat het dus. Naar ons oordeel kan het juist niet zo zijn dat gemeentelijke prioriteiten een rol spelen als het gaat over de vraag naar welke school een kind gaat. Ja het kan gebeuren dat een school vol zit. En ja, dan is het altijd teleurstellend als een kind daardoor niet naar de school van zijn of haar keuze kan. Maar deze teleurstelling mag nooit het gevolg zijn van ‘gemeentelijke prioriteiten’.

Het CDA Haarlem stelde daarom voor om in Haarlem het ‘Zaanse-model’ in te voeren. De gemeente speelt dan geen rol meer bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen. De scholen kiezen met elkaar zelf het systeem dat zij hiervoor willen hanteren en leggen hiervoor ook zelf verantwoording over af aan hun schoolbesturen met daarin de ouders. Zo hoort het te zijn. En als dit er dan ook nog eens toe leidt dat er met iets meer creativiteit naar alternatieven wordt gezocht, dan is dat mooi mee genomen.

Tot onze teleurstelling was er in de gemeenteraad geen draagvlak voor ons voorstel…

Advertisements

3 thoughts on “Gemeente moet zich niet bemoeien met plaatsen van leerlingen

  1. In tegenstelling tot wat Merijn hier, in de raad en richting het Haarlems Dagblad heeft gezegd, staat er niet in het verkiezingsprogramma dat VVD Haarlem tegen loten is. Dat betekent niet dat VVD Haarlem vóór loten is – integendeel – maar het lijkt erop dat VVD Haarlem hier van kiezersbedrog wordt beschuldigd. Dat is kwalijk.

  2. Voor wie geen zin heeft om de link van Wouter te moeten openen, dit is de letterlijke tekst uit het VVD verkiezingsprogramma: “De VVD-Haarlem staat voor vrijheid van schoolkeuze. De gemeente mag niet bepalen naar welke school een kind gaat. Alleen op basis van vrijwilligheid kan sprake zijn van spreiding van leerlingen.” Ben ik dan gek als ik dacht dat de VVD iets aan het loten zou gaan doen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s