Ook onderzoek naar alternatief methadonpost!

Gisteren heeft de Haarlemse gemeenteraad ingestemd met scenario 4 voor de ‘eerste opvang van dak- en thuislozen en verslaafden‘. In tegenstelling tot de eerdere plannen voor een ‘Unilocatie’, maakt de methadponpost hierbij geen onderdeel meer uit van de 24-uursopvang.

Hieruit zou je kunnen concluderen dat de methadonpost blijft zitten op de huidige locatie in de Gravinnesteeg. In het verleden is echter bij omwonenden de verwachting gewekt dat deze op termijn zou verdwijnen. Wij hebben daarom gisteren een motie ingediend die de wethouder verzocht om parallel aan de uitwerking van de 24-uursopvang ook te kijken naar alternatieven voor de methadonpost. Dit is door de wethouder in reactie op de motie toegezegd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s