Motie tegen het loten

Samen met de VVD en D66 heeft het CDA Haarlem de onderstaande motie inzake het loten voor het voortgezet onderwijs opgesteld. Het lijkt een kleine stap, maar zou een ommekeer in het denken kunnen betekenen, namelijk dat scholen niet meer bewust klein worden gehouden zodat andere scholen niet omvallen.

Motie Vreemd: Weer loten of misschien capaciteit (iets) vergroten?
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 16 mei 2013,

Overwegende dat:
– ieder jaar veel leerlingen uitgeloot worden voor middelbare scholen in Haarlem Zuid West,
– de gemeente verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting.

Verzoekt het college:
– om bij de betrokken schoolbesturen te inventariseren welke behoefte er is om de capaciteit van het voortgezet onderwijs in Haarlem Zuid West vanaf het schooljaar 2014-2015 uit te breiden,
– te onderzoeken in hoeverre eventuele behoefte hiertoe binnen de financiële kaders van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs gefaciliteerd kan worden,
– hierover uiterlijk in september aan de gemeenteraad te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Advertisements

4 thoughts on “Motie tegen het loten

 1. Hé Merijn, ik zag je in de Pletterij. Was het wel eens met jouw opmerking over grote ego’s. Mijn conclusie is dat de kringloopwinkels ‘big buisiness’ zijn. Twee honden vechten om ‘n been en Rattaplan loopt er mee heen!
  Groet,
  Lisette Tel

  • Dag Merijn, kom je volgende week woensdag bij de lunchbijeenkomst van de Alliantie “Kind in het gezin”? Hier wordt o.a. een petitie uitgereikt aan de wethouders van Zuid en Midden Kennemerland. Zelf neem ik deel aan het forum als project/pleegouder. Onmogelijke tijd (12-14u) voor een werkende ouder zoals jij en ik maar ik denk wel de moeite waard. Het is in Santpoort Noord, Middenduinerweg 44,
   hartelijke groet,
   Lisette

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s