Haarlem financieel rampzalig

‘Haarlem financieel rampzalig’ kopt het Haarlems Dagblad. Als gemeenteraad zijn wij verantwoordelijk voor deze financiele situatie. Helaas worden wij als raad door dit college keer op keer geconfronteerd met uitgaven, die pas achteraf aan ons worden voorgelegd. Een doodzonde in bestuurlijk land, waarin je als college eerst budget vraagt aan de raad, alvorens je het uitgeeft. Onlangs nam de raad een motie aan die stelde dat dit voortaan niet meer mag gebeuren. Helaas constateert de accountant bij de jaarrekening 2012 opnieuw dat er voor € 2,976 mln aan “kostenoverschrijdingen die ten onrechte niet op tijd zijn gemeld” (Jaarverslag 2012, bijlage 6.6). Zo lopen we als raad (en zeker als oppositie!) achter de feiten aan en kunnen we onze verantwoordelijkheid richting de Haarlemmers niet waarmaken…

Advertisements

4 thoughts on “Haarlem financieel rampzalig

  1. Meer budgetdiscipline. Dat betekent, niet uitgeven wat je niet hebt begroot. Klinkt heel simpel, maar het zit dus in zulke basis-zaken. Iedereen moet thuis de broekriem aanhalen deze jaren, ieder dubbeltje omdraaien. Als gemeente is het niet anders.

  2. Lotte, dit gaat allemaal over uitgaven van het college. Uitgaven die buiten het budget vielen dat wij als raad hadden meegegeven. We hebben inderdaad ook te maken met tegenvallers vanuit het Rijk, maar dat kan je moeilijk het college aanrekenen. Zelfs niet vanuit de oppositie 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s