En alles blijft zoals het was…

Deze zomer werden 28 kinderen niet alleen uitgeloot voor de middelbare school van hun eerste keuze, maar ook nog eens voor de school van hun tweede keuze. Je zou dus mogen verwachten dat de ‘regeling aanmelding en inschrijving brugklas V.O.’ nu eens goed op de schop wordt genomen. Helaas, de conclusie van de nogal technische evaluatie is dat ‘uit het onderzoek is gebleken dat hiervoor geen redenen zijn’. Onbegrijpelijk voor al die ouders en kinderen die hier in de afgelopen jaren door zijn geraakt. Lees hier de evaluatie en oordeel zelf.

Als CDA Haarlem hebben wij er de afgelopen jaren voor gepleit om schoolbesturen meer eigen verantwoordelijkheid te laten dragen in dit proces. Ook zouden wij meer flexibiliteit willen in de beschikbare capaciteit op scholen die jaar in, jaar uit leerlingen moeten uitloten. Donderdag a.s. spreekt de commissie Samenleving van de Gemeenteraad over de evaluatie.

Advertisements

6 thoughts on “En alles blijft zoals het was…

  1. Grappig genoeg wordt er (uit)geloot op scholen met slechte eindexamenresulaten. En wordt er niet geloot op scholen met betere/goede eindexamenresultaten. Kennelijk lijkt onderwijskwaliteit niet de belangrijkste reden te zijn voor kinderen (of hun ouders) voor de schoolkeuze. Conclusie: geen kind in Haarlem wordt de toegang tot goed onderwijs ontzegd. Conclusie 2: waarom dan het systeem aanpassen? Alleen om beschermde kinderen hun eerste kans op een teleurstelling te ontnemen? Hoppa, kweek gerust al wat realiteitszin (je krijgt niet altijd je zin) en frustratietolerantie.

  2. Het gaat dus niet om dat fietsen. Vaak kiezen leerlingen juist voor een school die verder weg ligt. Dat eindresultaten niet leidend zijn, maar meer het profiel van de school en de keuze van vrienden/vriendinnen zal ook niemand verbazen. Uiteindelijk gaat het om de vrijheid om zelf de keuze voor je school te bepalen, in plaats van ingezet te worden in een of andere socialistische maakbaarheidsgedachte.

  3. Iedereen heeft de vrijheid om te loten – win some lose some…. En als vriendjes/vriendinnetjes leidend zijn ipv didactiek/omgangsvormen/resultaten dan kiezen ze toch samen een school waar niet geloot wordt. Ik zie het probleem niet.

  4. Marc Hanou, ik weet niet waar ik moet beginnen in antwoord op jouw opmerkingen. Het gaat niet om fietsen of om beschermde kinderen. Het gaat onder andere om je visie op onderwijs als samenleving. Mag een kind zelf een school kiezen of niet? Mag de overheid gedwongen plaatsen of niet? Is er keuzevrijheid van onderwijs in Nederland of niet?

    Als je echt wilt weten waarom dit een probleem is dat een andere aanpak vereist, zou ik zeggen: kom naar de vergadering van de raadscommissie Samenleving donderdag aanstaande.

    vriendelijke groet
    Ailsa Leadbetter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s