Meer diversiteit in jongerenwerk

De laatste jaren heeft de gemeente Haarlem gewerkt aan een nieuwe subsidiesystematiek, met als doelstelling meer “zakelijkheid, wendbaarheid en flexibiliteit”. Uitgangspunt is dat ‘niet de organisatie, maar de beste aanbieding wordt gesubsidieerd’. Als CDA ondersteunen wij deze ontwikkeling van ganser harte.

Echter, recent stelde het college dat het voor Haarlem – als opdrachtgever – van belang zou zijn “om het aantal (van 6 huidige) opdrachtnemers te reduceren: bij voorkeur terug te brengen naar één opdrachtgever.” In onze visie komt dit niet overeen met de uitgangspunten van de nieuwe subsidiesystematiek. Sterker nog, dit behelst precies het tegenovergestelde.

Juist ook in het jongerenwerk zijn er zulke verschillende disciplines, waarbij verschillende aanbieders elk hun eigen specialisaties hebben. Wij hebben daarom, samen met D66, VVD, Groen Links en de Actiepartij, gisteren een motie ingediend, waarin de gemeenteraad uitspreekt dat “bij voorkeur te werken met meerdere opdrachtnemers voor het jongerenwerk in Haarlem”. De motie is met brede steun aangenomen!

Advertisements

2 thoughts on “Meer diversiteit in jongerenwerk

  1. En zo hoort het ook Merijn! En er hoort ook nog wat te kiezen te zijn voor ‘onze’ burgers, die afhankelijk zijn of worden van ‘onze’ overheid. Toch?! Ook dat kan de kwaliteit van alle verschillende vormen van hulp, ondersteuning en dienstverlening alleen maar een extra impuls geven!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s